Domy na kľúč od MM Stav BB

Prečo je výhodné využiť systém stavby domu na kľúč od MM Stav BB?

domy na kľúčPri rozhodnutí stavať je potrebné mať na pamäti to, že staviate pravdepodobne len raz.  Pri stavbe domu na kľúč všetky materiály a pracovné postupy odsleduje odborník. Každá práca a materiál, ktorý bude zakrytý a nebude k nim viac prístup, bude dôkladne skontrolovaný. Na stavbu  a postupy prác dohliada stavebný dozor, ktorý kontroluje dodržiavanie stavebných noriem a  predpisov, používanie certifikovaných stavebných materiálov a samozrejme podrobne kontroluje stavebný denník. Certifikát zaručuje klientovi kvalitu výrobku, ktorý má zabudovaný do svojho rodinného domu. Pri dostavbe rodinného domu, či už pri poteroch, dlažbách, vykurovaní, omietkach, zateplení, sadrokartónoch, streche, elektroinštaláciách, alebo technológiách je potrebné vyberať tie správne kombinácie, aby klient za svoje financie dostal tú najlepšiu možnú kombináciu pre svoj dom.

 

Aké služby obsahuje systém výstavby domu na kľúč odMM Stav BB?

  • poradenstvo pri výbere pozemku pre konkrétny dom na kľúč
  • poradenstvo pri zvolení vhodného projektu domu
  • konzultácie pri výbere stavebných materiálov
  • pomoc pri zvolení financovania výstavby domu
  • dodávka všetkých materiálov
  • kompletná výstavba od základov stavby po vybudovanie interiérov
  • stavebný dozor
  • vedenie detailného stavebného denníka
  • vybavovanie stavebného povolenia a ďaľších dokumentov

Rozhodnutie o začatí výstavby domu je veľmi významný krok. Väčšinu rozhodnutí už nebude možné neskôr zmeniť. Z tohoto dôvodu je dôležité spolupracovať s odborníkom na túto problematiku.  V prípade jasnej predstavy klienta o mieste a type stavby, je možné správne odhadnúť množstvo potrebných financií.

Samozrejmé je že každá stavba domu je iná a vyžaduje si osobitý prístup. Odbúranie stresu a negatívnych faktorov pôsobiacich na klienta počas výstavby je pre nás samozrejmosťou. Naša firma Vám poskytne ten najlepší servis pri výstavbe Vášho rodinného domu na kľúč (Vašej stavby).

Info:

Vybaviť stavebné povolenie nie je jednoduchá záležitosť. Treba sa dobre pripraviť a vyzbrojiť trpezlivosťou. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade, a to vo forme vyplneného formulára spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi. Základné informácie dostaneme na úrade, ale vždy je dobré vedieť, čo môže SKOMPLIKOVAŤ a PREDĹŽIŤ stavebné konanie.