STROJOVÉ OMIETKY

Moderná logistika strojové  omietky poskytuje spracovateľovi oproti ručnému spracovaniu celú radu výhod:

– stála kvalita spracovanej zmesy
– rýchlosť spracovania a vysoké výkony
– minimálne straty
– úspora nákladov pri miešaní a prevoze omietacích zmesí
– minimálny priestor pre uskladnenie materiálov
– ekologické spracovanie bez znečistenia životného prostredia

Strojové omietky spracúvávame za pomoci omietacích strojov. Na menšie zákazky dodávame omietkove zmesy vo vreciach, väčšie v sile.

Druhy ponúkaných vnútorných strojových omietok:

– klasické jadrové štukové omiekty
– ľahčené jadrové štukové omietky
– gletovaná sádra
– jednovrstvové omietky Baumit

Výhody vnútorných (strojových) omietok, veľmi dobré vlastnosti pre transport vodných pár z vnútorného priestoru, výborne tepelné a technické vlastnosti, kvalitná povrchová úprava, vysoká rovnosť povrchu, jednoduchá a rýchla aplikácia Vnútorné omietky sú jednou s najnáročnejších etáp celej stavby. Jedná sa o povrchy, ktoré budete vnímať po celú dobu pobytu vo vnútornom priestore. Preto je potrebné venovať im maximálnu pozornosť. Vnútorné omietky doporučujeme realizovať po osadení okien hrubej stavby a hrubých rozvodov umiestnených v zvislých konštrukiách. Akékoľvek zásahy do už omietnutých povrchov sú veľmi problematické.

Druhy ponúkaných vonkajších omietok:

– klasické jadrové omietky
– ľahčené jadrove omietky
– tepelné izolačné jadrové omietky
– sanačné omietky
– cementové soklové omietky

Pre finálnu úpravu vonkajších omietok realizujeme štukové, šľachtené a minerálne omietky (prefarbené omietky pre fasády) a to v rôznych farbách a zrnitosti (1-5 mm), podľa výberu zákazníkov zo vzorkovníka farieb.

Druhy prefarbených omietok:

– akrylová prefarbená omietky (nepriedušné)
– silikátová prefarbená omietky (priedošné)
– silikón/silikátová prefarbená omietky
– silikónová prefarbená omietka