Zatepľovanie budov

Zvyšujúci sa vek našich panelových domov a teda aj obdobie, počas ktorého boli nosné konštrukcie vystavené deštrukčným poveternostným podmienkam, v kombinácii s nedodržaním výrobných a montážnych postupov sa veľmi výrazne prejavuje na ich nevyhovujúcom stave. Systémové poruchy, ktoré sú najmä poruchami vystupujúcich konštrukcií a niektorých častí obvodového plášťa, nie sú zapríčinené samotným užívaním, ale sú výsledkom nedodržania výrobných postupov a často aj nevhodným projekčným riešením. To ešte zhoršuje nedostatočne vykonávaná údržba. Príkladom je porušenie nosných konštrukcií schodísk, balkónov či lodžií, pričom aj laik vidí zväčšovanie sa škár, nakláňanie či hrdzavenie a postupnú degradáciu kotevných lán. Popri takýchto príznakoch je pretekanie pomedzi škáry panelov bežná záležitosť. Časté opravy technického zariadenia budov (TZB) – poruchy výťahov a ich niekedy až strašidelné prejavy – upchávanie kanalizačných potrubí, prasknuté rozvody vody, nefungujúce osvetlenia spoločných priestorov – všetky tieto znaky dotvárajú obraz o nelichotivom stave bytových domov. Takáto situácia sa stáva bežnou realitou, s ktorou sa dnes naša spoločnosť stretáva, keď nás  správcovia či zástupcovia vlastníkov oslovujú so žiadosťou o návrh riešenia.

Práve havarijný stav niektorého z vyššie uvedených konštrukčných prvkov či TZB, resp. zvyšujúce sa položky na ich časté opravy, sa obvykle v bytovom dome stávajú spúšťačom diskusií o potrebe nájdenia východiska.

Zatepľovanie budov a ich obnova má výrazné prínosy

Odstránenie konštrukčných ‒ systémových porúch panelových domov je dôležité najmä z hľadiska bezpečnosti. Zateplovanie budov a následná regulácia vykurovania je predovšetkým opatrením na znižovanie prevádzkových nákladov, ktoré prináša finančnú úsporu na platbách za energie na vykurovanie. Spojením oboch týchto činností dosiahnete:

 • zlepšenie fyzického stavu budovy,
 • zvýšenie komfortu bývania,
 • znížite celkové prevádzkové náklady,
 • predĺžite životnosť budovy,
 • zvýšite jej trhovú hodnotu.

Technické riešenia zatepľovania a obnovy budov

Naše skúsenosti nám umožňujú realizovať komplexnú revitalizáciu bytového domu, ktorá sa skladá z týchto technických riešení:

 • zateplenie fasády / obvodového plášťa
 • zateplenie a rekonštrukciu strechy
 • odstránenie systémových porúch bytového domu
 • komplexná rekonštrukcia lodžií a balkónov
 • komplexná obnova konštrukcie schodísk (presklenie) – kopilitov
 • výmena výplňových konštrukcií – okien a dverí
 • vyregulovanie a termostatizácia UK
 • výmena elektroinštalácie a stúpacích rozvodov (plyn, voda, kanalizácia, vykurovanie)
 • oprava a výmena výťahov
 • inštalácia elektronického vrátnika a DEK systému na zvýšenie bezpečnosti domu
 • energetická certifikácia